Nytt projekt ska lotsa nyanlända Malmöbor in i föreningslivet

Tillsammans med Malmö Ideella och MISO gör Malmö stad nu en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Projektet går under namnet ”Engagemang i Malmö” och Mikael Johansson, som är NAD- och TIA-samordnare på Malmö Ideella (se faktaruta), kommer att vara projektledare när man drar igång i höst.

– Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter som andra Malmöbor att komma in i samhället genom föreningslivet. Vi kommer att besöka till exempel SFI och etableringskurser för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Jag kommer också att ta till vara på personers intresse och lotsa vidare på olika sätt. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa med till föreningar, säger Mikael Johansson.

Läs mer:
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-07-10-Nytt-projekt-ska-lotsa-nyanlanda-Malmobor-in-i-foreningslivet.html

Posted in Nyheter.