Nya riktlinjer för världens bästa barn- och ungdomsidrott

Bild: rf.se

För att svensk idrott ska kunna nå visionen att vara bäst i världen behöver vi bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som nu utformats i dialog med specialidrottsförbunden.

– Att vi som vuxna bedriver idrott på det sätt som gällde när vi var barn håller inte. Riktlinjerna poängterar att idrott för barn och ungdomar också ska utgå från just barn och ungdomar, kunna kopplas till Riksidrottsförbundets stadgar där vi beskriver vision och värdegrund och utgå från Barnkonventionen. De nya riktlinjerna är ett stöd för specialidrottsförbunden framåt i det fortsatta förändringsarbetet, Strategi 2025, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riktlinjerna har tagits fram i nära samverkan med specialidrottsförbunden och även barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. De syftar också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt såväl som mot utmaningen att nå fler och nya barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening hela livet.

Det här omfattar de nya riktlinjerna
Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.

Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

För varje huvudriktlinje finns vägledning till specialidrottsförbunden för vilka insatser de behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna. I riktlinjerna beskrivs exempelvis vilka rutiner och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver innehålla. I riktlinjerna finns även bland annat vägledning för översyn av tävlingsformer och regelverk.

Dokumentet Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott (pdf)

Mer info:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyariktlinjerforvarldensbastabarn-ochungdomsidrott

Posted in Nyheter.