Ny omgång med kompensationsstöd för föreningar

Foto: Andreas Winblad; RF SISU Skåne

Regeringen gav den 1 april besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av pandemin. Beskedet innebär att föreningar och förbund snart kan söka kompensationsstöd för januari-april 2021.

Ansökningsperioden är från 7 maj till 19 maj kl 12.00 och gäller ekonomiska förluster för perioden 1 januari till 30 april 2021.

Läs mer:
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/nyomgangmedkompensationsstodforforeningarochforbund

Posted in Nyheter.