Nominera till Ungt Ledarskap 2023

Varje år delar stiftelsen Ungt Ledarskap ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare under 25 år som i sitt ledarskap visat prov på värderingarna mod, omtanke och handlingskraft.

Nominera en ung ledare till Kompassrosen 2023
Här nominerar du en ledare under 25 år som är modig, omtänksam och handlingskraftig!
https://ungtledarskap.positionett.se/

Nomineringen är öppen till och med den 31 januari 2023.

Posted in Nyheter.