Nominera till Skånes Idrottsledarstipendier 2021

Även i pandemitider är det viktigt att visa ideella ledare uppskattning för sina insatser i den skånska idrottsrörelsen. Nomineringsperioden pågår mellan den 15 januari och den 25 februari och under våren får 250 skånska idrottsledare besked om att de belönas med stipendium för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten.

Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten.

Föreningarna har möjlighet att nominera en man och en kvinna. På skånesidrottsledare.se kan föreningarnas styrelse föreslå kandidater från den 15 januari.

Posted in Nyheter.