Nominera till Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Senast den 4 oktober behöver du lämna ditt förslag.

Mer information:
https://malmo.se/mr

Posted in Nyheter.