Nominera Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2020

Sveriges föreningar uppmanar det lokala föreningslivet och Sveriges kommuner att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2020!

Även person kan nominera sin kommun, när det sker, så kontaktar vi kommunen om underlag. Vi gör på samma sätt när det är föreningar som nominerar sin kommun. Ett bra sätt när kommunen inte själv vill ta det första initiativet.

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen
Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd.

Så här går det till
De som nominerar sänder in sitt förslag eller nomineringsunderlag senast den 15 december.

Efter vi fått er nominering så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Det är alltid avgörande att det är kommunen (kommunstyrelsen) som vill bli nominerad, men tips kan kommit till oss från början från en förening eller privatperson.

Den 8 februari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisceremoni. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Den som nominerar utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Det finns ingen förbestämd mall.
Ledord som är avgörande
• Självständighet
• Respekt
• Delaktighet i strategier
• Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande
Beskriv i er nominering om kommunen genomfört speciella positiva åtgärder för att minska föreningslivets negativa konsekvenser av Corona-pandemin. Detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande för årets pris 2020.

Vi ser fram emot er nominering!
Sveriges Föreningar välkomnar alla att nominera sin kommun till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den gyllene koppen. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Mejla er nominering till nominera@sverigesforeningar.se
Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.
Frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se

Posted in Nyheter.