Nå fler med Engagera mera

Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället och bidrar till att skapa en meningsfull fritid för så många människor. För att föreningslivet ska kunna fortsätta blomstra behövs det fler som engagerar sig.

Använd gärna Volontärbyråns plattform för att nå ut till fler Malmöbor och få fler deltagare till aktiviteter och uppdrag samt gör det lättare för personer att hitta din förening.

Läs mer här:
https://www.volontarbyran.org/engagera-mera-malmo/na-fler-med-engagera-mera-malmo

Posted in Nyheter.