Motivera och behålla frivilliga

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv.

Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.

Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom och äger rum den 21 maj kl. 9.30-16.00
Anmälan och ytterligare information här

Utbildningen är kostnadsfri. Kursen är en samverkan mellan Volontärbyrån och KC Kompetenscenter.

Posted in Nyheter.