MISOs ordförande sitter i referensgruppen med SF för fördelning av stödpaket

Riksidrottsförbundet välkomnar fem nya representanter från specialidrottsförbunden till referensgruppen för coronastödet. En av dom nya är MISOs ordförande Tommy Theorin som representerar badminton. Gruppen spelar en viktig roll i arbetet med att utforma kommande stöd till idrottsrörelsen.

Efter regeringens beslut om ett första ekonomiskt stödpaket till idrottsrörelsen i mars 2020 påbörjade RF arbetet med fördelning av stödet. RF bildade en referensgrupp med SF-representanter som varit ett mycket viktigt rådgivande organ i arbetet under hela 2020.

– Situationen är fortsatt tuff för många av våra förbund och föreningar. Det stöd som referensgruppen har varit är viktigt för oss och vi ser att vi behöver fortsatt arbeta tillsammans och jag är därför glad över att vi kan knyta nya medlemmar till referensgruppen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har tilldelats ekonomiskt stöd från regeringen i olika omgångar och nu senast 335 miljoner kronor för januari och februari. RF har äskat minst 2–4 miljarder kronor för resten av 2021.

– Vi behöver fortsatt stöd då idrottsrörelsen fortsatt drabbas. Vi tackar de SF som nu avslutar sitt arbete i referensgruppen. Idrottsrörelsen är stor och vi arbetar tillsammans med samtliga våra 70 medlemsförbund på olika sätt. Referensgruppen blir ett sätt att kunna vända och vrida på olika delar kopplade till coronasituationen för att få ett så bra resultat som möjligt. Referensgruppen kommer vara ett viktigt stöd i vårt arbete, säger Björn Eriksson.

Fakta referensgruppen
Nya medlemmar:
Basket, Susanne Jidesten
Badminton, Tommy Theorin
Judo, Kristiina Pekkola
Simning, Pia Zätterström
Ridsport, Ulf Brömster

Medlemmar sedan tidigare och fortsatt:
Fotboll, Karl-Erik Nilsson
Ishockey, Anders Larsson
Svemo, Håkan Leeman
Friidrott, Johan Storåkers
Orientering, Maria Krafft-Helgesson
Skidor, Karin Mattsson
Parasport, Åsa Llinares-Norlin

För mer information kontakta:
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Posted in Nyheter.