MISO signerar LÖKen i Malmö

MISO är en av de signerade parterna i LÖK-etablering, en lokal överenskommelse för etablering  i Malmö . MISO har under ett par år deltagit vid arbetsgruppens möten och deltagit utifrån det idéburna perspektivet.

Idéburen sektor är en part i denna betydelsefulla överenskommelse gällande nyanlända. Vår representant på mötena är vår konsulent Linda Attin.

Parterna i denna överenskommelse är: Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Malmö stad – Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Malmö stad – Vuxenutbildningsområdet, Malmö stad – Invandrarservice, Malmö stad – Förskoleförvaltningen, Region Skåne, Malmö Ideella samt MISO.

Posted in Nyheter.