Med anledning av höjd risknivå för spridning av Coronaviruset

Idrottsrörelsen står samlad för att tillsammans ta ansvar och bidra på bästa sätt för att begränsa smittspridningen i samhället.

Malmöidrotten påverkas på många olika sätt och MISO följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla medlemsföreningar att göra detsamma.

MISO ser det ytterst viktigt och har om inte dagligen så kontinuerlig dialog med fritidsförvaltning och Fritidsnämndens politiker i alla frågor, små som stora.

RF har lämnat ett lugnande besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Regeringen har gått in och lagt stödpaket som också innefattar idrottsföreningar.

I våra samtal med fritidsförvaltningen och beslutsfattare ser vi tillsammans på hur idrotten i Malmö drabbas och kan komma att drabbas av i denna uppkomna svåra situation.

Fritidsnämnden har möte i början av april och där kommer många av dessa frågor att
behandlas.

Vi följer utvecklingen på https://www.malmo.se/foreningsliv samt på
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Så fort vi får mer info så återkommer vi omgående!

MISOs styrelse har fattat beslut om att flytta MISOs årsmöte till i mitten av september. Vi
återkommer med ny inbjudan.

Tommy Theorin
Ordförande i MISO

Posted in MISO.