Material för samtal om trygghetsarbete i din förening

Barnrättsorganisationen Friends har nyligen lanserat gratis material för föreningar att använda. Det finns material för både föreningsstyrelser och idrottsledare och syftet är att på ett strukturerat sätt prata om trygghetsarbetet i föreningen, skapa en samsyn samt att konkretisera nästa steg.
https://friends.se/trygg-idrott/

Friends lanserar också två gratis webbkurser, en för idrottsledare och en för föreningsstyrelser, om trygg idrott och hur ni kan förebygga kränkningar och mobbning samt skapa ett tryggare klimat.

Organisera en trygg idrottsförening
Trygga idrottsledare

 

Posted in Nyheter.