Malmötimmen med näringslivsdirektör Micael Nord

Omvärld och näringsliv
Inbjudan till digitalt möte med näringslivsdirektör Micael Nord
den 3 mars kl. 08.30-09.30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 3 mars kl. 08.30-09.30 med Micael Nord, näringslivskontoret.

– Malmöregionen har potential att bli den ledande tillväxtmotorn i landet. Vi vill att företagen ska expandera så att fler Malmöbor får del av jobben som växer fram i den expansiva regionen med Köpenhamn och Hamburg. En sammanslutning med forskare och experter, som samtidigt speglar sammansättningen i Malmö är en god förutsättning för att kommissionen ska bli framgångsrik. Vi har visat förr att vi vill och vågar ta nya grepp för Malmö. Nu kraftsamlar vi igen, säger Micael Nord.

Anmälan görs senast den 2 mars på denna länk:
https://forms.monday.com/forms/9507acccc719a3d72bb3bb664b852b3e

Plats: Zoom. Länk till mötet översändes den 2/3 kl. 16.00 – 17.00

För frågor kontakta
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se alt 0708-995537

Välkommen!
KC Kompetenscenter – Malmöandan

Kommande Malmötimmar
7 april – Malmö Tillsammans – gräsrotsinkubator i Malmö
27 maj – Kulturförvaltningen med kulturdirektör Pernilla Conde Hellman

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad eller förening informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär att KC Kompetenscenter tillsammans med Malmöandan erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet.
Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Posted in Nyheter.