Malmöandans idéverkstad 2 december

Låt oss komplettera arbetet, utveckla och konkretisera idéer.

Den 2:a december kl. 13.30-16.00 samlas vi för att konkret jobba vidare på det som togs fram under dialogforumet den 9 november. Alla är välkomna, även om du/ni inte var med på Malmöandans dialogforum 2021.

Syftet är att utveckla och konkretisera idéer som sedan kan leda till samarbeten och ev. underlag till verksamhetsplanering i föreningar och förvaltningar.  Det kan vidare användas till övergripande prioriteringar som kommunen gör under det kommande året, exempelvis inom budgetarbetet.

​Plats: Level Malmö, Mobilia 2:a våning ovanför Mobilias food court, Per Albin Hanssons väg 40 i Malmö
Här får du även möjlighet att se deras nya lokaler och ta del av hur Level ska jobba för att överbrygga de strukturella hinder som personer med internationell bakgrund  kan uppleva i det traditionella innovationssystemet samt skapa en inkubatormiljö som speglar stadens invånare.

Varför ska Du vara med?
– För att du/ni arbetar med uppdrag som kräver mångas perspektiv och engagemang.
– För att du/ni är nyfikna på hur ni kan växla upp ert arbete.

På grund av pandemin reserverar vi oss för eventuella ändringar med kort varsel.

​Begränsat antal platser. Anmäl dig redan idag

Malmöandans Idéverkstad 2021

Posted in Nyheter.