Malmöandans dialogforum och idéverkstad 2021

Bild: Roko Kursar, Liberalerna och Linda Attin, MISO

Malmöandans första dialogforum ägde rum den 9:e november, 2021. Vi samlade förtroendevalda politiker, tjänstepersoner från Malmö stad och aktiva i föreningslivet.

Syftet med dialogforum, enligt samarbetsplanen, är:

 • ​Att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för – och behov av – samverkan mellan parterna kring gemensamma samhällsutmaningar.
 • Att öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar vi har. Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.

​Som  en uppföljning av dialogforumet genomfördes en idéverkstad den 2:a december. Syftet med dessa verkstäder är:

 • att utveckla och konkretisera idéer som togs fram under dialogforumet.
 • att utveckla och konkretisera idéer som sedan kan leda till samarbeten och ev. underlag till verksamhetsplanering i föreningar och förvaltningar.  Det kan vidare användas till övergripande prioriteringar som kommunen gör under det kommande året, exempelvis inom budgetarbetet.

Några frågor som deltagarna lyfte under dialogforumet och idéverkstaden 2021:

 • ​Öka civilsamhällets delaktighet i kommunens arbete
 • Öka mångfald och inkludering – nå ut till underrepresenterade grupper
 • Samverkan mellan föreningslivet och akademin
 • Stötta ungas välbefinnande / arbeta för bättre psykisk hälsa
 • Samverkan som resurs för jobbmöjligheter för unga
 • Vikten av att barns och ungas röster samt underrepresenterade grupper ska synas och höras.
 • Ökad förståelse för varandras uppdrag och hur vi kan komplettera varandra

Mer info finns här:
https://www.malmoandan.se/ideverkstad

Posted in Nyheter.