Malmöandans dialogforum 30 maj 2022

Varmt välkommen att upptäcka kraften i samarbeten över gränsen!

I allians med näringslivsaktörer och Malmö Universitet samt i samarbete med ungdomsorganisationer skapar Malmöandan för första gången ett forum för att unga, politiker, tjänstepersoner, akademiker, föreningar och näringslivsaktörer ska kunna mötas och tillsammans ta fram förslag på hur vi skapar bättre villkor för ungas delaktighet och trygghet i Malmö.

När: Den 30:e maj kl. 16.00
Plats: Hotell Scandic Triangeln

Unga är själva delaktiga och äger scenen. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh inleder dialogen. Du som vill medskapa förändring kan inte missa tillfället. Tillsammans gör vi Malmö till en bättre plats.

Anmäl dig här

Vem riktar sig dialogforumet till?
Dialogforumet 2022 riktar sig till förtroendevalda politiker,tjänstepersoner från Malmö stad samt aktörer från föreningslivet, näringslivet och akademin som bryr sig, om unga, social hållbarhet, inkludering och delaktighet.

Inbjudan Malmöandans Dialogforum 2022

https://www.malmoandan.se/

Posted in Nyheter.