Malmöandan vidare till nästa steg

En styrgrupp med representanter från idéburen sektor och kommunen ansvarar för styrningen av Malmöandan. Kommunstyrelsens arbetsutskott, eller dem som utskottet utser i sitt ställe, utgör Malmö stads representanter i styrgruppen.

Styrgruppen består av totalt åtta personer, varav tre från Malmö stad och fem från idéburen sektor. Representanterna från Idéburen sektor ska komma från olika kategorier inom sektorn, så som social trygghet, hälsa, kultur, idrott och utbildning. Representanterna utses vid ett valmöte, där en sammansatt valberedning förordar inkomna nominerade kandidater.

Läs mer här

MISO är en del av Malmöandan!

Posted in Nyheter.