Lärandelunch: Ung livsstil och rätten till idrott

Vad använder unga Malmöbor sin fritid till?
Vad är viktigt när barn och ungdomar tränar och är med i en idrottsförening?
Hur påverkar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund deras val av idrott på fritiden?

Den 11:e oktober får du svar på denna och andra frågor när Malmöandan i samarbete med MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation kommer att genomföra en lärandelunch på temat ”Ung livsstil och rätten till idrott”.

Karolina Bergmark från Malmö stad kommer att presentera rapporten Ung Livsstil 2021 och därefter kommer Malmö mot Diskriminering att gå igenom diskrimineringsgrunderna och ge konkreta och praktiska exempel. Avslutningsvis har vi en paneldiskussion där vi pratar om goda exempel, hinder och utmaningar.

När: 11:e oktober 2022 kl. 12.00-14.30
Plats: MISO/ Södra Vallgatan 5

Anmälan:
Anmäl dig här

Lärandelunch arrangeras av Malmöandan i samarbete med Malmö Tillsammans. Vi bjuder på vegetarisk lunch!
För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

 

Posted in Nyheter.