Lärandelunch: Barnens karta 22 mars

Välkommen till årets första lärandelunch som Malmöandan arrangerar i samarbete med Malmö Tillsammans:
Barnens Karta – en gratis marknadsplats för ideellt föreningsliv såsom idrott, friluftsliv, träning, och meningsfull fritid.

Barnens Karta är en aktivitetsplattform för barn, ungdomar och familjer där de själva kan tipsa om platser eller skapa aktiviteter som främjar rörelseglädje och vardagsmotion. Plattformen hjälper föreningslivets eldsjälar att få en större räckvidd, där föreningar kan visa vägen fram till sin verksamhet på en digital karta. Dessutom är kartan ett kommunverktyg för att få överblick av föreningsliv, spontanidrott och möjligheter till vardagsmotion. Syftet är att få fler unga och familjer att hitta gemenskap och nya arenor att växa i tillsammans med tryggt stöd från vuxna utanför hem och skola. Alla aktiviteter på kartan kan delas vidare i sociala medier och länkar till respektive förenings- eller informationssida.

Den 22:a mars kommer Mikael Ericson, Barnens Kartas grundare till Malmö och du får möjlighet att lyssna och prata med Mikael som kommer att berätta hur organisationen arbetar för att främja folkhälsa, jämställt föreningsliv och jämlik hälsa samt  kommer att förklara hur går det till i praktiken; hur du som individ eller organisation kan använda plattformen, helt kostnadsfritt!

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Anmäl dig här

Lärandelunch
22:a mars 2023
Södra Vallgatan 5, Malmö
kl. 12.00-13.00

Posted in Nyheter.