Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Bild: rf.se

Kompensationsstöd Evenemang för perioden 29 september-16 januari
För föreningar (IF), förbund (SF) eller specialdistriktsförbund (SDF) som genomfört eller skulle genomfört större evenemang, exempelvis cuper och motionslopp (relaterat till organisationens omsättning) och åsamkats ekonomisk skada under perioden är ansökan om kompensationsstöd öppen från den 27 januari.

Det kommer vara en löpande ansökningsomgång mellan 27 januari och 28 februari. Den sökande organisationen kommer antingen behöva påvisa att den ekonomiska skadan beror på tidigare restriktioner (fram till 28 september), eller de restriktioner som gäller för perioden 23 december till 16 januari med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång utan enbart enskilda idrottsevenemang.

Mer information finns här:
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

Posted in Nyheter.