Karlskoga är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2021

Sveriges Föreningar har valt att utse Karlskoga kommun till 2021 års föreningsvänligaste kommun. Priset har delats ut sedan 2010 och det är första gången priset landar i Värmland.

Sveriges Föreningar är en rikstäckande organisation som har som syfte att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet. I bedömningen av de nominerade kommunerna tar man extra hänsyn till ledorden; Självständighet, Respekt, Delaktighet i strategier och Goda villkor att verka.

Årets motivering till vinnaren, Karlskoga kommun, lyder; ”Föreningslivet och ideell sektor har i Karlskoga fått ökade förutsättningar att göra egna val av aktiviteter, söka projektmedel och utveckla nya arbetssätt. Karlskoga är en välkomnande, klok och innovativ kommun som genom samverkan bidrar till hållbar samhällsutveckling. Kommunen och föreningslivet driver gemensamma projekt, arbetar med integrationsfrämjande åtgärder, stöttar varandra både praktiskt och kunskapsmässigt.

Navet i delaktighet och samverkan mellan kommun och föreningsliv är föreningsträffar. Dialog och samverkan är nyckelbegrepp som Karlskoga arbetar hårt och genuint med. Årligen organiserar föreningsliv och kommun gemensamt det stora Kultur & Föreningskalaset. Ett Idéburet och Offentligt Partnerskap – IOP, har tecknats mellan kommunens samtliga förvaltningar och Möckelnföreningarna, paraplyorganisationen för den idéburna sektorn, som tar tillvara människors vilja och rätt att samlas.”

Själva utmärkelsen, ”Gyllene koppen”, kommer att delas ut vid en ceremoni senare när läget tillåter resor igen. Utdelningen kommer att ske i närvaro av representanter från Karlskoga kommun och från organisationen Sveriges föreningar.

”Vi är oerhört stolta och hedrade av utmärkelsen och min förhoppning är att alla som på olika sätt bidrar till vårt fantastiska föreningsliv känner sig delaktiga i den positiva uppmärksamhet som deras arbete ger Karlskoga kommun”, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.

Kontakt
Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, Karlskoga kommun, 070-890 99 99.
Gunnar Nilsson, ordförande i juryn, Sveriges Föreningsvänligaste kommun, Sveriges Föreningar, 0733-547878

Posted in Nyheter.