Karl-Erik Nilsson vald till ny ordförande för RF

Bild: rf.se

Riksidrottsmötet avslutades med att Karl-Erik Nilsson valdes till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samtidigt som före detta ordförande Björn Eriksson tackades av. Sofia Domeij, Robert Casselbrant och Sammi Kaidi valdes in som nya ledamöter i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen.

Riksidrottsmötet röstade under söndagen in Svenska Förbundet för Funktionell Fitness och Svenska E-sportförbundet som nya medlemmar i Riksidrottsförbundet. Sveriges Schackförbund fick bifall för sin ansökan till SISU Idrottsutbildarna.

Andra beslut i ärenden under helgen var bland annat gällande arbetet med trygg idrott där RF-stämman beslutade att tillsätta två utredningar och ta ett helhetsgrepp i frågan. Stämman belsutade även om fortsatt utveckling av stödet till elitidrott genom samverkan mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté inom ramarna för Elitidrott2030.

Läs mer:
https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-05-28-karl-erik-nilsson-vald-till-ny-ordforande

Posted in Nyheter.