Information till föreningslivet

I veckan har det kommit ytterligare skärpta restriktioner från regeringen, Region Skåne, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen.

I grunden gäller det vi jobbat med hela tiden även fortsättningsvis, men vi behöver skärpa vissa åtgärder. Att hålla avstånd till varandra och se till att trängsel inte uppstår på aktiviteter och träningar är fortfarande lika viktigt.

Fritidsförvaltningens anläggningar är fortsatt öppna för framförallt skolverksamhet och föreningsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare. Idrottsanläggningar kan användas av föreningar utifrån tilldelade säsongsbokningar. Föreningar ska följa sina förbunds regler och riktlinjer för sin verksamhet. Den 2 november beslutade fritidsförvaltningen att inte godkänna nya bokningar (oavsett när de är) av idrottsanläggningar med anledning av Region Skånes och Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner. Beslutet gäller tills vidare, med en ny bedömning den 13 december.
Här uppdaterar vi löpande med information

Förvaltningen tar inte ut någon avgift för sen avbokning under förutsättning att avbokning sker innan bokningen påbörjats. Avbokningar ska mailas till booking@malmo.se

Fritidsförvaltningen har fattat beslutet att Kul i Malmö-aktiviteter som riktar sig till barn födda tidigare än 2005 ska pausas. Ta kontakt med forening@malmo.se om beslutet påverkar din förening. Aktiviteterna kommer tillfälligt att tas bort från kulimalmo.se. Om en aktivitet exempelvis riktar sig till åldrarna 12-20 år ska den fortsättningsvis enbart rikta sig till 12-15 år. Om en aktivitet riktar sig till åldrarna 15-20 år ska aktiviteten ställas in. Beslutet gäller från den 23 november och tills vidare. Fritidsförvaltningen kommer göra en ny bedömning den 13 december.

Jag vill uppmana er att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdatera ert förhållningssätt löpande.

Tack för ert hårda arbete, tillsammans kan vi minska smittspridningen!
Vänliga hälsningar
Johan Hermansson, fritidsdirektör

Posted in Nyheter.