Idrottsrörelsen agerar för minskad klimatpåverkan

Bild: rf.se

Idrottsrörelsen tar fram metoder för att minska utsläpp i samband med att ta sig till och från träningar och tävlingar. Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova.

Arbetet i projektet pågår under två år och avslutas september 2023.

Mål i projektet:

  • Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.
  • Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.
  • Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.
  • Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.

Läs mer här:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsrorelsenagerarforminskadklimatpaverkan

https://www.rf.se/RFarbetarmed/hallbarutveckling/merhallbararesvanor/

Posted in Nyheter.