Idrottsrapport 2022

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring föreningsidrotten i Malmö. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. I rapporten beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i anläggningarna. Rapporten fungerar som en del av ett underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande.

Idrottsrapporten 2022

Posted in Nyheter.