Idrottens Skattedag

Idrottens skattedag är den 30 november mellan 13:00-16:30. Temat för i år är mervärdesskatt inom idrotten och syftet med skattedagen är att på ett samlat sätt förmedla relevant information om framförallt de skatteregler som kan aktualiseras inom idrotten.

Träffen ska ge dig som deltagare tillfälle till kunskapsinhämtning och reflektion relaterat till den verksamhet som du företräder. Målsättningen är att du som deltagare efter dagen har fördjupat dina kunskaper inom framförallt moms med koppling till idrott.

Träffen kommer att vara digital och hålls tillsammans med Skatteverket.

Deltagandet är kostnadsfritt men registrering krävs för att kunna medverka.

Sista anmälningsdag är den 28 november 2023.

Mer information och anmälan

Posted in Nyheter.