Idrottens dag 2023

Fredagen den 29 september 2023 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. RF-SISU Skåne stöttar föreningen med arvode och stöttar ibland även med material för att möjliggöra att aktiviteten kan genomföras.

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Liksom tidigare år har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag är en fantastisk möjlighet för er förening/ert förbund att nå nya målgrupper, som en del av ert återstartsarbete efter pandemin.

Läs mer här:
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/aktuella-satsningar/idrottens-dag/

 

Posted in Nyheter.