Idrott Hela Livet

Bild: RF-SISU Skåne

Ett av idrottsrörelsens mål är att Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Fysisk aktivitet och idrott har visat sig ha flera positiva effekter på människors hälsa.

Idrottare har bättre hälsa än personer som inte idrottar eftersom de är fysiskt och mentalt rustade för utmaningar inom idrotten, förmågor som i många fall kan överföras till andra delar av livet. Men man behöver inte träna på hög nivå för att må bättre. Den största hälsovinsten är hos personer som går från en stillasittande livsstil till att röra sig åtminstone måttligt. Regelbunden konditionsinriktad fysisk aktivitet har bland annat visat sig ha positiva effekter för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och motverka cancer.

Idrottsrörelsen har en vision, Strategi 2025, med målbild ”Idrott hela livet”.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/idrotthelalivet-vartmalochvision/

Posted in Nyheter.