Hälsning inför hösten från fritidsdirektör Johan Hermansson

Kära föreningar!
Sommaren går mot sitt slut och för många av oss innebär det att semestern är över och att hösten står för dörren. För andra, som jobbat hela sommaren, är det kanske nu ledigheten börjar.

Tittar vi tillbaka på sommaren kan vi konstatera att det varit lugnt både trots och på grund av rådande pandemi. Tillsammans har vi jobbat för att hålla avstånd och minska smittspridningen och det finns många lyckade exempel på hur vi gjort det möjligt för Malmöbor att aktivera sig och mötas på olika corona-säkra sätt. Stort tack för era fina insatser!

Inför hösten ser vi tyvärr att corona-pandemin fortsatt kommer att påverka vår verksamhet och våra liv i stort. Fritidsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vårt förhållningssätt löpande. Vi uppmanar er att göra detsamma. Det är ni föreningar som är ansvariga för att rekommendationerna följs på era aktiviteter och arrangemang. Påminn gärna era ledare om detta. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla i och hålla ut. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Våra anläggningar är öppna som vanligt men det är viktigt att vi följer rekommendationerna om att hålla avstånd. Sociala möten i anslutning till eller från aktiviteten bör undvikas. Omklädningsrummen är öppna men alla uppmuntras att byta om hemma för att undvika trängsel.

Om ni behöver stöd eller hjälp med affischer i lokaler som påminner om att vi behöver visa hänsyn och hålla avstånd – tveka inte att kontakta oss. Region Skåne har tagit fram material som finns att ladda ner här:
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/affisch/vi-vet-att-du-vet/

Fritidsnämnden har avsatt resurser för att möta de ekonomiska utmaningar som Coronapandemin inneburit för Malmös föreningsliv. Inte minst är detta viktigt för att vi även framöver ska kunna erbjuda alla Malmös barn och unga en meningsfull fritid. Vi kommer att återkomma under hösten med riktlinjer om hur dessa resurser ska fördelas.

Har ni frågor så hör gärna av er till forening@malmo.se

Med önskan om en fin höst,
Johan Hermansson, fritidsdirektör

Posted in Nyheter.