Fritidsförvaltningens utbildningar hösten 2020

Varje år kan er förening delta i olika utbildningar. Vissa är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller höja registreringsnivå. Andra erbjuds som inspiration och för vidareutbildning. Alla utbildningar är gratis och anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö.

Fritidsförvaltningens utbildningar
https://malmo.se/foreningsutbildning

Föreningspool Malmös utbildningar
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/

Posted in Nyheter.