Fritidsförvaltningen behöver MISOs medlemsföreningars hjälp!

Fritidsförvaltningen vill få fram underlag för att kunna bedöma huruvida det är lätt för föreningar att göra rätt när det gäller bidragsansökning och rapportering av bidragsgrundande uppgifter. För att därigenom kunna uppskatta behovet av åtgärder, exempelvis i form av informationsinsatser, mer funktionellt systemstöd eller enklare och tydligare regelverk, för att förebygga oavsiktliga fel i bidragsprocessen.

Ta er gärna tid och svara.
Vi önskar era svar senast den 15 januari 2022.

Frågor från fritidsförvaltningen
https://bit.ly/fragorjan2022

Posted in Nyheter.