Föreningsutbildning våren 2024

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö och är gratis för ideella föreningar i Malmö.

Programmet för vårens utbildningar är klart. Vi kör igång den 31 januari med Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Dags för årsmöte.

31 januari kl. 17.30-20.00
Styrelsekunskap
Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Dags för årsmöte
Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte.

Välkommen att anmäla dig!
https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/

NYTT!!! Du hittar nu även våra utbildningar i Malmö stads Rbok.

Posted in Nyheter.