Föreningsutbildning våren 2020

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar våren 2020 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö.

Nytt för våren är att utbildningen Praktisk bokföring i förening är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin ska medverka.

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Välkomna att anmäla er här:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Posted in MISO.