Föreningsutbildning – Kassörskunskap

Föreningspool Malmö erbjuder föreningsutbildning i Kassörskunskap. Syftet med utbildningen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Kassörsutbildningarna genomförs digitalt.

Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

8 september kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

29 september kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap avancerad
I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

Fler tillfällen ges senare i höst.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in Nyheter.