Föreningsutbildning i mars

I mars erbjuder vi digital föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

3 mars kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

10 mars kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Praktisk bokföring i förening
Vi genomför vår digitala utbildning i Praktisk bokföring med en förening åt gången. Flera deltagare från samma förening kan gå samtidigt. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
Skicka ett mail till utbildning@foreningspoolmalmo.se för att boka ett datum

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in Nyheter.