Föreningsutbildning hösten 2022

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö och är gratis för föreningar i Malmö.

Programmet för höstens utbildningar är klart. Välkommen att anmäla dig till Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap.

https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Posted in Nyheter.