Föreningsinformation med anledning av coronaviruset

Viktig information för föreningar:

Malmö stad stänger i dagsläget inte några anläggningar utan ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas. Föreningarna bestämmer själva huruvida de ställer in sin verksamhet eller ej. Fritidsnämnden har även fattat särskilda beslut gällande föreningsbidrag.

Läs om anläggningar, bidrag och öppettider här:
https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/For-foreningar.html

 

Posted in Nyheter.