Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet

Hur ni kan arbeta praktiskt med  barnkonventionen i er förening?
Under hösten bjuder Fritidsförvaltningen tillsammans med barnrättsorganisationen Friends in till två kunskapshöjande utbildningstillfällen med föreläsning och workshop om praktiskt barnrättsarbete i föreningar. Ta chansen att utveckla er förenings arbete med att skapa en tryggt föreningsliv för alla barn och utbyt erfarenheter med andra föreningar!

Om föreläsningen
• Förstå hur ledare ska agera efter barnkonventionens lag
• Förebygg kränkningar, dåligt språkbruk och en otrygg stämning
• Lär er att arbeta för allas lika värde i gruppen och i föreningen
• Få kunskap om åldersmaktordning
• Förstå hur normer, makt och kränkningar hänger ihop och påverkar föreningen

Plats: Baltiska Hallen
Tid: 18.00-20.00
28 september
3 november

Anmälan:
Föreläsning om barn och ungas rättigheter i föreningslivet – Malmö stad (malmo.se)

Posted in Nyheter.