Förbättra idrottsföreningens förutsättningar

I september är det val i Sverige. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och RF-SISU Skåne har sammanställt ett antal områden där vi samlat några av de utmaningar som vi från RF-SISU Skåne ser framför oss i en folder.

  • Bättre anläggningar och idrottsmiljöer
  • Återstart för en bättre folkhälsa
  • Samverkan för mer idrottande

Det är dags att förbättra föreningens förutsättningar
Till idrottsförening
Till politiker

https://www.rfsisu.se/skane/Viarbetarmed/sarskildauppdrag/idrottensviktigafragorivalet2022/

Posted in Nyheter.