Fler äldre i rörelse

Bild: rf.se

Nu kan idrottsföreningar söka ett helt nytt stöd från Riksidrottsförbundet. Målsättningen: att sätta fler äldre i rörelse.
Mellan den 15 mars och den 30 april kan idrottsföreningar söka ett nytt stöd för att nå fler äldre. Det är ett engångsstöd på 3000 kronor, men om föreningen ansöker kan det bli starten för en långsiktig satsning på äldre.

Fram till 2025 kommer föreningarna som får stödet ha möjligheten att fortsätta utveckla föreningsverksamheten med äldre genom olika stöd från idrottsförbunden och RF-SISU distrikt. Riksidrottförbundets målsättning är att nå 3000 föreningar som antingen vill växla upp eller starta en satsning på målgruppen 65 plus.

Läs mer här:
https://www.rf.se/bidrag-och-stod/bidrag/fler-aldre-i-rorelse

Posted in Nyheter.