Extratjänst en möjlighet för Föreningar

Behöver din verksamhet en extra resurs som erbjuds en vanlig anställning samtidigt som du får ekonomisk ersättning. Du anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid eller någon som är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar du till samhällsnytta. Stödet kallas Extratjänst.

Ni är välkommen på informationsmöte där ni kan få svar på era frågor om Extratjänst av Arbetsförmedlingen.

Första möjligheten är 22 oktober kl 13.30
AMA Malmö Stad, Nobelvägen 66 i Malmö.

Anmälan
OBS! Vi kommer enbart ha ett fåtal inbokade med tanke på den rådande situationen. Ni är välkomna att anmäla ert intresse till susan.fuchs@malmo.se senast den 19 oktober.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Susan Fuchs
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA

Mob. 0732 313 953
susan.fuchs@malmo.se

Miljaim Hasanaj
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA

Mob. 073 305 53 19
miljaim.hasanaj@malmo.se

Posted in Nyheter.