Digitalt möte om att bli kulturhuvudstad

År 2029 har Malmö chansen att bli europeisk kulturhuvudstad. Vägen dit kan verka lång, men processen har redan startat.

Till hösten 2021 kommer projektgruppen på uppdrag av Malmö stad att ta fram en förstudie som undersöker Malmös förutsättningar att göra en kulturhuvudstadsansökan. Som en del i denna process vill Malmö stad nu bjuda in föreningar, som på ett eller annat sätt är del av Malmös variationsrika föreningsliv, till ett ”Town Hall”, ett digitalt möte.

Mötet och leds av Chrissie Faniadis, huvudprojektledare, och Tiago Prata, delprojektledare.

Tid: Torsdag 3 juni kl.9.30-11.30
Anmälan sker via mejl till tiago.desousaprata@malmo.se
Länk och ytterligare information skickas ut dagarna innan mötet.

Läs mer här:
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Kultur—projekt-och-satsningar/Kulturhuvudstad-2029.html

Posted in Nyheter.