Digitala utbildningskvällar: Viktigt att veta för att leda och utveckla en förening

Bild: RF-SISU Skåne

Under våren 2022 bjuder fyra sydsvenska RF-SISU distrikt gemensamt in till kostnadsfria digitala utbildningskvällar, med fokus på föreningskunskap.

Syftet med utbildningskvällarna är att du som är förtroendevald i en idrottsförening ska få kunskap och redskap för att kunna utföra ditt uppdrag och bidra till att utveckla din förening. Under våren erbjuder vi tillsammans med RF-SISU Blekinge, RF-SISU Halland och RF-SISU Småland sex olika teman. Samtliga utbildningar är digitala och kostnadsfria.

Inför årsmötet
Tisdag 1 februari kl. 18:00-20:30

Innehåll: Många föreningar genomför sina årsmöten under våren. Vi vill hjälpa er inför årets viktigaste möte, och hur ni kan genomföra det på bästa sätt.

Utbildare: Andreas Feuk & Jeanette Skog, RF-SISU Skåne

Mer information och anmälan

Skattefrågor för idrottsföreningen
Onsdag 9 mars kl. 18:00-21:00

Innehåll: Få svar på dina frågor och utmaningar inom skatter och rollen som arbetsgivare.

Utbildare: Lars Jonsson & Linda Södergren, Skatteverket

Mer information och anmälan

Idrottsföreningen som arbetsgivare
Torsdag 28 april kl. 18:00-20:00

Innehåll: Med fokus på Arbetsgivaralliansens kollektivavtal för Bransch Idrott kommer vi gå igenom hur anställningsavtal ingås och avslutas och vad du som arbetsgivare behöver tänka på vad gäller de arbetsrättsliga lagarna.

Utbildare: Johan Rydstedt, Arbetsgivaralliansen

Mer information och anmälan

Att arbeta i valberedning
Tisdag 10 maj kl. 18:00-21:00

Innehåll: Här får du som är vald till valberedningen bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år – vad behöver göras när?

Utbildare: RF-SISU Småland

Mer information och anmälan

Ekonomi – Budget och uppföljning
Torsdag 19 maj kl. 18:00-21:00

Innehåll: För föreningens styrelse är budgeten ett viktigt styrinstrument. Utbildningen kommer bland annat att beröra styrelsens uppdrag och ansvar, budget och resultat- och budgetuppföljning

Utbildare: Jenny Larsson, RF-SISU Blekinge

Mer information och anmälan

Ekonomi – Bokföring/redovisning
Onsdag 1 juni kl. 18:00-21:00

Innehåll: Ekonomin har stor betydelse för föreningen och de möjligheter som finns att kunna uppnå dit föreningen strävar. Kvällen kommer bland annat att beröra kassörens uppgifter, bokföring – debet / kredit, bokföringsprogram och årsbokslut.

Utbildare: Jenny Larsson, RF-SISU Blekinge

Mer information och anmälan

 

Posted in Nyheter.