DELMOS-projekt behöver er hjälp

KC Kompetenscenter, FC Boost by Rosengård, Malmö FF, Skånes Stadsmission och Hela Människan genomför ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation, främst inom arbetsmarknadsområdet.

Nu behöver vi Malmöföreningarnas hjälp!

Vad gör vi i vårt arbete mot segregation – en nulägesbild
Inom ramen för vårt DELMOS-projekt gör vi i samverkan med Malmö stad en undersökning för att skapa en nulägesbild av det stora och varierande arbete mot segregation som civilsamhället gör.
Målsättningen är att göra en objektiv rapport som sedan kan ligga till grund för kommande åtgärder, ansökningar och argument för att stärka våra målgrupper och civilsamhällets roll.

För att utföra detta arbete har vi ett team som samordnas och handleds av Margareta Popoola, PhD, Associate Professor, Affiliated Researcher, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University.
Clara Cederholm är en av dem i teamet och som specifikt arbetar med nulägesbilden avseende civilsamhället. Rapporten är också tänkt att utgöra en grund för framtida uppföljning, följeforskning och utvärderingar som berör segregation i Malmö. Rapporten syftar också till att utveckla ett samarbete med Malmö universitet inom segregationsområdet.

Väl medvetna om att civilsamhället ofta blir ombedda att svara på enkäter är frågeställningarna denna gång “öppna”. Svaren kan lämnas via mail, word/Excel eller hur man önskar. Genom att klicka på nedanstående knapp får ni mer info men också vart ni skickar svaren. Clara Cederholms kontaktuppgifter finns där. Clara svarar på alla era frågor rörande undersökningen.

Fundera över och svar på följande frågor

  1. Vilka är ni och vad bedriver ni för verksamhet? Berätta om er förening (bifoga gärna en länk eller beskriv med egna ord).
  2. Arbetar ni för att motverka segregation?   (Ja/Nej)
  3. Om svar ja på ovanstående fråga, på vilket sätt arbetar ni för att motverka segregation? Om svaret är nej, berätta gärna varför!
  4. Vilka hinder respektive möjligheter upplever ni i ert arbete för att motverka segregation?

Under nästa rubrik nedan ser ni att segregationsarbete görs i alla typer av föreningsverksamhet. Så Ert svar är också viktigt även om ni inte själva definierar det som en del i segregationsarbetet.

Vi önskar era svar senast den 31 januari 2022. Så klicka här!

Tack på förhand!

Alla arbetar ju med segregation!
Fast vi gör det på olika sätt.

En definition av segregation är att den existerar när olika befolkningskategorier bor, lever, arbetar eller går i skola på olika håll och att dessa bosättnings- eller rörelsemönster skapar ojämlikhet i samhället.

Segregation kan skapa sämre livschanser för befolkningsgrupper och bryts bland annat genom möten människor emellan, rörelse mellan områden och en ökad samhörighet inom staden.
Här är det av intresse att veta hur just er organisation arbetar för att motverka segregationens konsekvenser.

Ta gärna lite tid för att fundera över er verksamhet, som kanske inte i första hand har till syfte att motverka segregation men ändå skapar mötesplatser för olika delar av befolkningen.
Svara därefter gärna på frågorna ovan.

Posted in Nyheter.