Dags för stadgar

Föreningspool Malmö har omarbetat dokumentet Dags för stadgar som ursprungligen skapades av MISO och Malmö Ideella. Dags för stadgar ger tips till både ny och gammal förening och innehåller tydliga rekommendationer och exempel för att skriva bra stadgar. Det finns även en stadgemall i Word för nedladdning. Ni lägger till och tar bort text så att det passar just er förening.

Tänk på att stadgarna är föreningens grund och efter medlemmen det viktigaste i föreningen!
Förhoppningsvis ska detta dokument vara till er hjälp.

Posted in Nyheter.