Coronainformation från fritidsförvaltningen 9 april

Våren är här och vaccinationerna är igång – men trots detta är pandemi-läget fortsatt allvarligt. Regeringen öppnade tidigare i år upp för att offentliga gym- och idrottsanläggningar samt badhus kan hållas öppna i enlighet med restriktionerna i begränsningsförordningen, men fritidsförvaltningen har fram tills nu gjort bedömningen att en ansvarsfull hantering av situationen har varit att endast hålla förvaltningens inomhusanläggningar öppna för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Målet har dock hela tiden varit att fortsätta med ett successivt öppnande för fler grupper och vi gör nu bedömningen, efter dialog med er föreningar, att vi kan göra vissa justeringar och öppna förvaltningens inomhusanläggningar för smittsäkra föreningsaktiviteter (träning) för alla åldrar från den 12 april.

Det är även fortsättningsvis ni som förening som ansvarar för att träningar hålls på ett smittsäkert sätt och det är också ni som avgör om ni vill starta upp inomhusverksamhet för de äldre åldersgrupperna eller inte. Om ni väljer att göra det kan det till exempel innebära att ni inte kan bedriva ordinarie träning utan att anpassningar måste göras, se information från Folkhälsomyndigheten nedan. Om ni inte känner er trygga med att ni kan bedriva smittsäker träning ska ni avboka era tider.

Följande gäller tills vidare:

 • Fritidsförvaltningens utomhus- och inomhusanläggningar är öppna för föreningsverksamhet (träning) oavsett ålder och serietillhörighet.
 • Matcher/cuper är ej tillåtna (med undantag för yrkesverksam elitidrott). Fritidsförvaltningen återkommer med ett nytt besked senast den 28 april.
 • Omklädningsrum hålls stängda (med undantag för yrkesverksam elitidrott, skolverksamhet och bad).
 • Fritidsförvaltningens badanläggningar kommer successivt att öppnas för mer föreningsverksamhet i dialog med berörda föreningar, då det på baden finns särskilda omständigheter utifrån pandemilagen och omklädningsrum som behöver beaktas.
 • Varje anläggning har ett begränsat maxantal personer utifrån pandemilagen (10 kvadratmeter per person).

Vi har alla ett gemensamt ansvar när det gäller att vidta åtgärder för att undvika smittspridning när vi nu öppnar upp för fler. För föreningar, ledare och varje enskild aktiv gäller det att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd, se info här nedanför. Respektive idrottsförbund har dessutom reglerat hur föreningar kan bedriva verksamhet på ett så smittskyddsäkert sätt – även dessa ska följas. Tänk också på att fritidsnämndens regler vad gäller nyttjande av anläggningar fortsatt gäller.

Tack för att ni tar ansvar och för ert engagemang!

Vänliga hälsningar
Johan Hermansson, fritidsdirektör

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör personer födda 2001 eller tidigare vid idrotts- och fritidsaktiviteter:

 • hålla avstånd till varandra,
 • inte dela utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • undvika gemensamma omklädningsrum,
 • resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Mer information:
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
För föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19 på malmo.se
Boka idrottsanläggningar under coronapandemin på malmo.se
Riksidrottsförbundet

Posted in Nyheter.