Coronainformation från fritidsförvaltningen

Brev till föreningar inför 25 januari
Igår, den 21 januari, meddelade regeringen att de rekommenderar kommuner att fortsatt hålla ej nödvändig idrotts-, fritids- och kulturverksamhet stängd. Denna rekommendation gäller i första hand fram till och med den 7 februari. Undantag görs för verksamhet för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus. Sedan tidigare gäller även undantaget för yrkesverksam elitidrott. Dessa rekommendationer kommer Malmö stad att följa.

Detta nya besked innebär att fritidsförvaltningens idrottsanläggningar (utomhus och inomhus) kommer att öppna för föreningars träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare från och med 25 januari.

Smittspridningen i Skåne är fortsatt hög och det är fortsatt mycket viktigt att aktiviteter och träningar i föreningslivets regi kan bedrivas på ett smittsäkert sätt och att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt idrottsförbundens riktlinjer följs.

I fritidsförvaltningens anläggningar har ett begränsat maxantal fastställts utifrån pandemilagen (10 kvadratmeter per person) och det kommer att finnas skyltar på plats som upplyser om maxantalet i respektive utrymme. Omklädningsrum kommer att hållas stängda och är endast öppna om det inte finns andra toaletter att tillgå.

Malmö stad anpassar hela tiden sin verksamhet och öppethållande efter rådande smittläge och i enlighet med Smittskydd Skånes och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nya beslut kan därför komma och vi informerar er så fort det är möjligt vid eventuella beslut som påverkar er i föreningslivet. Beslutet om endast hålla öppet för barn och unga gäller till och med 31 mars men kan komma att ändras om smittläget så tillåter.

Vi vet alla vilken stor skillnad idrotts- och fritidsaktiviteter gör i barn och ungas liv och det är därför mycket glädjande att regeringen nu ser att denna viktiga verksamhet åter ska kunna bedrivas. Det innebär samtidigt att vi tillsammans, föreningar och kommun, har ett stort ansvar för att se till att detta beslut inte leder till ökad smittspridning i samhället. Lyckas vi med detta kommer vi sedan successivt kunna öppna upp även för äldre och allmänhet. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd, respektera maxantalet samt se till att alla tvättar händer och stannar hemma vid minsta symptom.

Med vänliga hälsningar
Fritidsförvaltningen Malmö stad
Johan Hermansson
Fritidsdirektör

Posted in Nyheter.