Coronaviruset och idrotten

Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt.

De allmänna råden i Skåne län har skärpts för att försöka bryta den ökade smittspridningen.
https://miso.se/skarpta-rad-for-att-bromsa-okningen-av-covid-19/

RF  följer utvecklingen och informerar löpande
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

RF har samlat frågor och svar om coronaviruset och idrott
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

 

Posted in Nyheter.