Coronaviruset och idrotten

Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt.

RF  följer utvecklingen och informerar löpande
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

RF har samlat frågor och svar om coronaviruset och idrott
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Regeringen har tagit beslut om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet träder i kraft söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyttforbudingasammankomstermedfleran50deltagare

 

Posted in Nyheter.