BRIS: Ny rapport – Varför frågar ni bara inte barn?

Att främja fysisk aktivitet för barn är en central folkhälsofråga. Fysisk rörelse stärker kroppen och likaså det psykiska välbefinnandet. Samtidigt rör barn på sig alldeles för lite, sett till de rekommendationer som finns.

För att ta reda på vad barn själva tänker och tycker kring fysisk aktivitet och vad barn menar krävs för att öka barns fysiska rörelse har Bris gjort en Sifo-undersökning bland barn i åldern 13–17 år. I undersökningen framkommer att barn efterfrågar ökad delaktighet, många vill se en mer jämlik tillgång till aktiviteter och idrott samt önskar mer engagemang från vuxna.

Läs rapporten här:
Varför frågar ni inte bara barn?

Posted in Nyheter.